Tác giả

Content Copywriter tại GoodFit

- Master Trainer Fitness tại California Fitness & Yoga
- Chứng chỉ Master Trainer do Getfit Coach cấp
- Chứng nhận HLV thể hình - fitness do Liên đoàn cử tạ cấp
- Chứng nhận sơ cứu, cấp cứu (CPR) tại ĐHYD. HCM

Back to Top
0935609955